Nastavni moduli

 

Edukacija o ljudskim vrijednostima

1. Učitelj u edukaciji o ljudskim vrijednostima

Ishod učenja

 1. Definirati edukaciju o ljudskim vrijednostima za djecu, nužnost i idealne rezultate
 2. Istražiti ulogu nastavnika u edukaciji o ljudskim vrijednostima
 3.  Razumjeti potrebu za transformacijom nastavnika u edukaciji o ljudskim vrijednostima
 4. Razumjeti važnost nastavnika kao primjera pet ljudskih vrijednosti
 5.  Razumjeti kako nastavnikova svijest o jedinstvu čovječanstva poboljšava edukaciju o ljudskim vrijednostima
 6.  Razumjeti kako usredotočenost na kulturu poboljšava edukaciju o ljudskim vrijednostima
 7.  Razumjeti važnost sklada glave, srca i ruku pri poučavanju ljudskih vrijednosti
 8.  Razumjeti ulogu okoliša u poučavanju ljudskih vrijednosti
 9. Razumjeti temeljno jedinstvo svih religija za edukaciju o ljudskim vrijednostima

2. Načela edukacije o ljudskim vrijednostima

Ishod učenja

 1. Opisati povijest i filozofiju vrijednosti i karakter edukacije diljem svijeta
 2. Ispitati doprinos filozofije Johna Deweya i Jurgena Habermasa današnjem poučavanju vrijednosti
 3. Definirati temeljna načela edukacije o ljudskim vrijednostima i njihovu važnost za današnje obrazovanje
 4. Razumjeti ljudske vrijednosti Ljubavi i njihovu primjenu u svakodnevnom životu
 5. Razumjeti ljudske vrijednosti Istine i njihovu primjenu u svakodnevnom životu
 6. Razumjeti ljudske vrijednosti Mira i njihovu primjenu u svakodnevnom životu
 7. Razumjeti ljudske vrijednosti Ispravnog djelovanja i njihovu primjenu u svakodnevnom životu
 8. Razumjeti ljudske vrijednosti Nenasilja i njihovu primjenu u svakodnevnom životu
 9. Ispitati i primijeniti Kodeks ponašanja nastavnika u obrazovanju o ljudskim vrijednostima

3. Strategije provedbe u edukaciji o ljudskim vrijednostima

Ishod učenja

 1. Opisati različite pristupe koji se koriste u edukaciji o vrijednostima diljem svijeta i kako njihova načela utječu na edukaciju o ljudskim vrijednostima
 2. Definirati bitne komponente za učinkovito obrazovanje o ljudskim vrijednostima i njihovu primjenu
 3. Opisati sedam strategija poučavanja u edukaciji o ljudskim vrijednostima i njihovu primjenu
 4. Razumjeti strategiju poučavanja Vremena provedenog u tišini i njezinu primjenu
 5. Razumjeti strategiju poučavanja Svjesnosti (Mindfulness) i njezinu primjenu
 6. Razumjeti strategiju poučavanja Mudrih izreka i pripovijedanja te njezinu primjenu
 7. Razumjeti strategiju poučavanja Mirnog uma i otvorenog srca te njezinu primjenu
 8. Razumjeti strategiju poučavanja Učenja služenja i njezinu primjenu
 9. Razumjeti strategiju poučavanja Jedinstva vjere i njezinu primjenu

4. Uloga neuroznanosti u odgoju i edukaciji o ljudskim vrijednostima

Ishod učenja

 1. Definirati ulogu uma u poučavanju ljudskih vrijednosti
 2. Definirati ulogu mozga u poučavanju ljudskih vrijednosti
 3. Definirati ulogu odnosa u poučavanju ljudskih vrijednosti
 4. Definirati ulogu emocija i učenja u poučavanju ljudskih vrijednosti
 5. Razviti razumijevanje uloge srca u ljudskom tijelu
 6. Razumjeti povezanost srca i mozga u poučavanju ljudskih vrijednosti
 7. Razviti razumijevanje samosvijesti u poučavanju ljudskih vrijednosti
 8. Razviti razumijevanje samoregulacije u poučavanju ljudskih vrijednosti
 9. Razumjeti i primijeniti načelo “mentalno cjelovito razvijenog djeteta” u poučavanju ljudskih vrijednosti

5. Ljudske vrijednosti i nastavni plan i program

Ishod učenja

 1. Razviti razumijevanje kurikuluma i pedagogije edukacije o ljudskim vrijednostima
 2. Definirati zahtjeve za kvalitetnim nastavnim planom i programom koji ima kao temelj ljudske vrijednosti
 3. Istražiti kako implementirati ove zahtjeve pri planiranju lekcija bogatih ljudskim vrijednostima
 4. Istražiti kako implementirati model “Učitelj kao uzor” u kurikulum temeljen na pet ljudskih vrijednosti
 5. Istražiti kako provesti „eksplicitno podučavanje vrijednosti“ u nastavnom planu i programu temeljenom na pet ljudskih vrijednosti
 6. Istražiti kako provesti “Nastavne strategije za edukaciju o ljudskim vrijednostima” u nastavnom planu i programu temeljenom na pet ljudskih vrijednosti
 7. Istražiti kako implementirati “učenje služenja” u nastavni plan i program temeljen na ljudskim vrijednostima
 8. Istražiti kako implementirati „dijeljenje kurikuluma“ u nastavni plan i program temeljen na ljudskim vrijednostima
 9. Istražiti kako primijeniti načelo “Usmjerenost na izvrsnost” u nastavni plan i program temeljen na ljudskim vrijednostima

6. Svjesnost u podučavanju ljudskih vrijednosti

Ishod učenja

 1. Razviti razumijevanje svjesnosti (mindfulness) i njezinih dobrobiti u edukaciji o ljudskim vrijednostima
 2. Razumjeti načelo neprosuđivanja u svjesnom življenju i njegova primjena
 3. Razumjeti načelo strpljenja u svjesnom življenju i njegova primjena
 4. Razumjeti načelo početničkog uma u svjesnom življenju i njegova primjena
 5. Razumjeti načelo povjerenja u svjesnom življenju i njegova primjena
 6. Razumjeti načelo neteženja u svjesnom življenju i njegova primjena
 7. Razumjeti načelo prihvaćanja u svjesnom življenju i njegova primjena
 8. Razumjeti načelo puštanja u svjesnom življenju i njegova primjena
 9. Istražiti kako razvijati svjesnost u školskom okružju i izvan njega

7. Dobrobit učitelja i učenika od ljudskih vrijednosti

Ishod učenja

 1. Definirati bitne komponente dobrobiti učitelja i učenika
 2. Razumjeti kritične čimbenike koji utječu na dobrobit nastavnika
 3. Istražiti strategije za razvoj samosvijesti i njihovu važnost za dobrobit učitelja i učenika
 4. Razumjeti nužnost samoregulacije za miran um i otvoreno srce
 5. Razumjeti svjesni proces refleksije i njegovu primjenu za miran um i otvoreno srce
 6. Razumjeti svjesni proces prilagodljivosti i njegovu primjenu za miran um i otvoreno srce
 7. Razumjeti svjesni proces odnosa i njegovu primjenu za miran um i otvoreno srce
 8. Istražiti šest komponenti procvata ljudske izvrsnosti i njihove primjene
 9. Razviti strategije za njegovanje dobrobiti nastavnika i studenata

8. Evaluacija u edukaciji o ljudskim vrijednostima

Ishod učenja

 1. Definirati načelo ocjenjivanja u edukaciji o ljudskim vrijednostima
 2. Razumjeti načela na kojima se temelji učinkovita praksa ocjenjivanja
 3. Istražiti najbolje prakse ocjenjivanja
 4. Istražiti metode za vrednovanje učinkovitosti nastave u različitim aktivnostima edukacije o ljudskim vrijednostima
 5. Istražiti kako procijeniti razinu kvalitete nastave u edukaciji o ljudskim vrijednostima
 6. Istražiti kako procijeniti razinu samotransformacije nastavnika u edukaciji o ljudskim vrijednostima
 7. Istražiti kako procijeniti dobrobit nastavnika
 8. Istražiti kako procijeniti u kojoj mjeri učenici žive ljudske vrijednosti
 9.  Istražiti kako procijeniti dobrobit učenika
9. Razvoj nastavnih materijala za edukaciju o ljudskim vrijednostima

 

Ishod učenja

 1. Istražiti materijale i smjernice za njihovo korištenje u pružanju edukacije o ljudskim vrijednostima
 2. Odabrati i izraditi materijale prikladne za dobru praksu u edukaciji o ljudskim vrijednostima 
 3. Osmisliti i ocijeniti materijale prikladne za strategiju poučavanja: Vrijeme provedeno u tišini 
 4. Osmisliti i ocijeniti materijale prikladne za strategiju poučavanja: Svjesnost
 5. Osmisliti i vrednovati materijale prikladne za strategiju poučavanja: Mudre izreke
 6. Osmisliti i vrednovati materijale prikladne za strategiju poučavanja: Pripovijedanje priča
 7. Osmisliti i vrednovati materijale prikladne za strategiju poučavanja: Miran um i otvoreno srce 
 8. Osmisliti i ocijeniti materijale prikladne za strategiju poučavanja: Učenje služenja (volontiranja)
 9. Osmisliti i vrednovati materijale prikladne za strategiju poučavanja: Jedinstvo vjere